loader

หมวดหมู่

สุขภาพ

• ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน • กระหายน้ำที่เกินปกติ • อ่อนเพลีย น้ำหนักลด • หิวบ่อย กินเก่งขึ้น • ผิวหนังแห้ง มีอาการคัน • ติดเชื้อราง่าย • สายตาพร่ามั่ว • แผลหายช้ากว่าปกติ • ชาปลายมือปลายเท้า