loader

หมวดหมู่

News

คุณกิตติ มีแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน สถานีโทรทัศน์ช่อง UMM TV และ TIME TV จัดสัมมนาที่ Papa Monkey Resort อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและประทับใจ พร้อมร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิร…