loader

หมวดหมู่

News

คุณกิตติ มีแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน สถานีโทรทัศน์ช่อง UMM TV และ TIME TV ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยนิมนต์พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ ส่งต่อแด่คุณผู้ชมทุกท่านด้วย

จังหวัดนครนายกถือเป็นอีกจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จนได้ชื่อว่า "เมืองแห่งความสุข สนุกล้นใจ ไม่ไกลกรุง"  เมืองที่ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติอันแสนงดงาม และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ความเป็นมิตรของเจ้าบ้านที่แสนอบอุ่น ยังคงเดินหน้าต่อพร้อมเปิดประสบการณ์ของผู้คนทั่วทั้งประเทศ ครั้งนี้คุณกิตติ มีแก้ว พ…

โดยคุณกิตติ มีแก้ว ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง UMM TV และ TIME TV

กว่า 10 ปีบนเส้นทางที่ออกไปสัมผัสกับชีวิตของผู้คนมากมาย เก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวที่ให้แง่คิดแก่สังคม มาวันนี้ คุณกิตติ มีแก้ว พร้อมนำเรื่องราวที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ผ่านรายการ “คนสู้ชีวิต” รายการที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของหลากหลายผู้คนจากทั่วประเทศ กว่าจะมีลมหายใจได้ในทุกวั…

คุณกิตติ มีแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน สถานีโทรทัศน์ช่อง UMM TV และ TIME TV จัดสัมมนาที่ Papa Monkey Resort อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและประทับใจ พร้อมร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิร…